Ochrona danych osobowych


Pakiet dla kwiaciarni i pracowni florystycznych

Potrzebujesz pomocy we wdrożeniu przepisów dotyczących Ochrony Danych Osobowych w Państwa firmie.

Etap 1


 • Sprawdzenia obecnej infrastruktury informatycznej, organizacji pracy oraz przygotowania dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych

Etap 2


 • Sprawdzenia integralności danych osobowych.

Etap 3


 • Audyt infrastruktury informatycznej oraz organizacji pracy:
 • Audyt zabezpieczeń informatycznych stacji roboczych
 • Audyt pomieszczeń w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych
 • Audyt zabezpieczeń sieci oraz serwerów
 • Audyt zbiorów danych osobowych

Etap 4


Raport po wykonaniu audytu.

Etap 5


Przygotowanie wymaganych dokumentów:

 • Wniosek rejestracyjny Administratora Bezpieczeństwa Informacji do Głównego Inspektora Danych Osobowych
 • Wniosek rejestracyjny zbiorów (jeśli zaistnieje konieczność) do GIODO
 • Instrukcję zarządzania systemem informatycznym
 • Politykę bezpieczeństwa danych osobowych
 • Procedurę “Naruszenie danych osobowych”
 • Klauzulę poufności
 • Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom

Etap 6


 • Szkolenie osób przetwarzających dane osobowe.

Tomasz Bystrzykowski


Audyt prowadzi Tomasz Bystrzykowski: ekspert bezpieczeństwa IT, wieloletni pracownik Departamentu Bezpieczeństwa Operacyjnego IT BZWBK S.A., manager zespołu kontroli, analiz i monitoringu bezpieczeństwa IT. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu i zarządzaniu systemami bezpieczeństwa, prowadzeniu skomplikowanych, dużych projektów informatycznych głównie związanych z wdrożeniami\integracją systemów bezpieczeństwa IT, procesów obiegu informacji oraz działań w sytuacjach awaryjnych.

Posiada solidną teoretyczna i praktyczna wiedzę w badaniu bezpieczeństwa systemów operacyjnych, baz danych, urządzeń sieciowych oraz środowiska końcowego użytkownika oraz we wdrażaniu najlepszych praktyk bezpieczeństwa, regulacji, standardów, procedur związanych z bezpieczeństwem IT i ochroną informacji.

Brał udział w przygotowaniu dokumentacji, procesów przygotowujących bank do uzyskania certyfikacji zgodnie z wymogami norm z wymogami norm ISO 27001, 20000, 25999, 9001, PCI, SOX, Visa, Mastercard oraz na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych. Audytor wiodącym ISO 27001, 20000, 25999, 22301, 9001.

Nie czekaj na problemy, zamów audyt

Audyt w Twojej firmie jest zależny od jej wielkości, ilości oddziałów, zakresu. Koszty ustalamy każdorazowo ze zleceniodawcą.

Kontakt z nami