Akademia

Akademia Florystyczna to placówka szkoleniowa firmy FLORAND prowadzącą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, została wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00085/2008. Organem założycielskim jest FLORAND Monika i Andrzej Dąbrowscy s.c.. Placówka szkoleniowa powstała w 1996 roku z myślą o wewnętrznym kształceniu i dokształcaniu pracowników w firmie.

Wraz ze wzrostem zainteresowania szkoleniami florystycznymi wśród innych firm i instytucji oraz osób prywatnych, placówka stworzyła ofertę dla tych podmiotów.Naszym celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników kwiaciarni oraz promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Pomagamy wejść lub powrócić na rynek pracy. Pomagamy zmienić zawód lub uzupełnić posiadane kwalifikacje zawodowe.

Jesteśmy Instytucją Szkoleniową, mającą prawo realizować umowy z Urzędami Pracy, dlatego osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą korzystać z naszych szkoleń bezpłatnie. Akademia Florystyczna jest wyspecjalizowaną placówką kształcącą w dwóch zawodach: w zawodzie bukieciarza i w zawodzie florysty.