Nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących

Andrzej DąbrowskiWF Dodaj komentarz

1-go maja 2019r. weszło w życie nowe Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian ważnych dla przedsiębiorców prowadzących ewidencję przychodów za pomocą kas fiskalnych.

Obowiązek uzyskiwania oświadczeń

Podatnik jest obowiązany zapoznać osoby prowadzące u niego ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Osoby, które zapoznano z powyższą informacją składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. powinny złożyć podatnikowi stosowne oświadczenia.

Właściciel kwiaciarni powinien przygotować informację o zasadach ewidencji, oraz oświadczenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla siebie (podatnik) a drugi dla pracownika (osoba prowadząca ewidencję).

Informacje, z którym należy zapoznać osoby prowadzące ewidencję oraz wzór oświadczenia przygotowaliśmy jako dwustronny dokument gotowy do pobrania – TUTAJ. Dokument najlepiej wydrukować dwustronnie, tak aby z jednej strony była informacja, a z drugiej oświadczenie. Informację wraz z oświadczeniem sporządza się w 2 egzemplarzach, jeden dla podatnika, a drugi dla osoby prowadzącej ewidencję.

Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich osób prowadzących u podatnika ewidencję, bez względu na formę zatrudnienia. W przypadku nowych osób zapoznanie z informacją potwierdzone oświadczeniem musi nastąpić przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji. Osoby, które prowadziły u podatników ewidencję przed wejściem w życie Rozporządzenia (przed 1.05.2019r.), muszą zostać zapoznane z ww. informacjami oraz złożyć stosowne oświadczenia do końca maja 2019 r.

Oznaczenie literowe stawek podatku

W par. 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia wskazano jednoznacznie oznaczenie literowe przyporządkowane do konkretnej stawki podatku. Jeżeli oznaczenia literowe używane przez podatników w stosunku do poszczególnych stawek podatku przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia (przed 1.05.2019r.) były niezgodne z obecnymi oznaczenia, wówczas podatnik może stosować dotychczasowe oznaczenia do dnia 31.07.2019r. Po ww. terminie podatnik musi dostosować oznaczenia literowe do stawek podatku wg przepisów Rozporządzenia.

Aktualne oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, należy przyporządkować w następujący sposób:
a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku
sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Kasy on-line

Z dniem 1.05.2019r. weszła w życie również ustawa nowelizująca ustawę o VAT, która wprowadza wymóg posiadania i ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy on-line:

1) od 1.01.2020r, – dla podatników zajmujących się sprzedażą paliw oraz świadczących usługi napraw pojazdów (w tym naprawy i wymiany opon),

2) od 1.07.2020r. – dla stacjonarnych placówek gastronomicznych świadczących usługi związane z wyżywieniem, dla podatników świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz dla podatników sprzedających węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe;

3) od 1.01.2021r. – dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Powyższe informacje to nowe przepisy wprowadzone Rozporządzeniem. Wiele innych ważnych informacji związanych z ewidencją za pomocą kas rejestrujących omówimy w kolejnym artykule.

O Autorze

Andrzej Dąbrowski

Facebook Twitter

Andrzej Dąbrowski – magister ekonomii. Urodził się, mieszka i pracuje w Bolesławcu. Wżenił się w biznes florystyczny w 1994 roku i w związku tym pozostał do dzisiaj. W międzyczasie ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Działalność w branży kwiatowej zaczynał od prowadzenia kwiaciarni , rozwijając firmę do sieci kilku kwiaciarni (Bukieciarz, Amazonia, Kwieciarnia). W między czasie rozwinął sprzedaż hurtową i import pod marką Kwiatostan. Kolejnym etapem rozwoju w branży było stworzenie ośrodka szkoleniowego Akademia Florysty i pracowni florystycznej Party Flowers. Wszystkie stworzone marki to obecnie gotowe koncepty franczyzowe, które mają za zadanie ułatwić rozwój lub rozpoczęcie biznesu w branży florystycznej. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem florystycznym. Obecnie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z branży kwiatowej w oparciu o szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zdobytą podczas dwudziestopięcioletniej działalności w biznesie florystycznym. Swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się pisząc artykuły o biznesie florystycznym publikowane na forumkwiatowe.pl, w czasopiśmie NDiO - Flora i Florysta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.