Sztuka sprzedaży

Co florysta wiedzieć powinien aby jego praca była nie tylko efektowna, ale i efektywna.


Dużym ograniczeniem w sukcesie sprzedawcy jest „mentalna” przewaga jaką ma nad nim klient. To on płaci pensję, przez co na wiele może sobie pozwolić i ma duże wymagania. Sprzedawca, ulegający manipulacjom ze strony klientów, nie rozpoznaje wszelkich gier mających na celu tylko i wyłącznie „wygraną klienta”, sprzeda produkt lub usługę, ale głównie poprzez obniżenie ceny.

Plan szkolenia


  • jak przejść od kłującego biznesu w kwitnące i owocujące przedsięwzięcie?

  • 5 moich porażek, 5 moich sukcesów

  • popełnianych przez przedsiębiorców florystycznych

  • z kalkulatorem w ręku

  • prawne i podatkowe zwiu0105zane z branu017cu0105 kwiatowu0105

Najbliższe szkolenia

Brak zaplanowanych szkoleń.