Europa Cup 2020 Katowice

Poznaj uczestników Europa Cup 2020

Andrzej Dąbrowski WF Dodaj komentarz

Rejestracja uczestników w Europa Cup 2020 rozpoczęła się na początku listopada 2019 roku. Kandydatów do konkursu nominują Stowarzyszenia zrzeszone w Międzynarodowej Organizacji Florystycznej Florint. Po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji w sytuacji kiedy pozostają wolne miejsca do konkursu mogą zostać zgłoszeni …