Cel: zwiększenie efektywności zespołu i realizacji celów firmy

Etap I Określenie celów audytu
Rozmowy z osobami zarządzającymi firmą, wstępna analiza sytuacji w zespole, poszczególnych pracowników, ustalenie celów audytu oraz obszarów, które mają podlegać analizie – mogą odbyć się w formie telefonicznej lub przed rozmowami z pracownikami

Etap II Diagnoza
Zapoznanie się z obecną sytuacją w zespole – rozmowy z pracownikami w celu ustalenia:
– co motywuje ich do działania i co demotywuje?
– co usprawniliby w funkcjonowaniu firmy tak, by firma skuteczniej realizowała swoje cele?
– co usprawniliby w obsłudze klienta/sprzedaży?
– co utrudnia im pracę?
– w jakim kierunku chcą się rozwijać?

Przyjrzenie się kompetencjom osobowościowym pracowników.
Podczas rozmów z pracownikami mogą być poruszane różne, inne tematy, ustalone wcześniej z Właścicielem firmy.

Przykładowe obszary analizowane podczas audytu:
o co można zrobić w zakresie zarządzania ludźmi, by skuteczniej realizować cele firmy?
o czy pracownicy są dobrani dobrze do zadań, które wykonują?
o jakie predyspozycje zawodowe/kompetencje mają pracownicy?
o jak jeszcze efektywniej rozwinąć i wykorzystać ich potencjał?
o jak zwiększyć motywację zespołu?
o jaką ścieżkę rozwoju zaplanować dla pracowników?
o co można usprawnić w funkcjonowaniu danego zespołu w firmie?
o jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?
o jakie bariery przeszkadzają w efektywniejszym realizowaniu celów?
o jak rozwiązać trudną sytuację z pracownikiem?
o jak usprawnić przepływ informacji w firmie?
o jak poprawić obsługę klienta?
o jak dobrać właściwych ludzi na dane stanowisko?
o jak zwiększyć skuteczność dotarcia do klienta? i in.

Etap III Podsumowanie
Po rozmowach z pracownikami – opracowanie raportu z wnioskami dotyczącymi sytuacji w zespole i poszczególnych pracowników i przedstawienie go Właścicielowi. Jeśli są wymagane, zaproponowanie działań rozwojowo – naprawczych.

Etap IV Doradztwo
Prezentacja wniosków i sugerowanych wdrożeń mających na celu zwiększenie efektywności firmy; wskazanie obszarów do rozwoju i określenie rozwiązań związanych z kierowaniem pracownikami (w ramach systemu motywacyjnego, podziału obowiązków i organizacji zadań, oceny pracy, rozwoju pracowników, organizacji pracy, wizerunku firmy, itp.)

* Etap V Wsparcie we wdrożeniu usprawnień i działań rozwojowych
* Na życzenie firmy – pomoc przy wdrażaniu usprawnień w firmie

Zadania realizowane często podczas audytu personalnego np.:
– doradztwo dla zarządzających dotyczące kompetencji pracowników i ich dopasowania do zadań i skuteczniejszego wykorzystania w realizacji celów
– doradztwo w kwestii obsługi klienta i sposobów pozyskiwania klienta
– doradztwo w zakresie motywowania pracowników
– doradztwo w zakresie organizacji pracy w firmie
– doradztwo w zakresie rekrutacji właściwych osób na wybrane stanowiska
– diagnoza przyczyn nieefektywnej realizacji celów firmy, związanych z personelem i organizacją pracy w firmie oraz określenie sposobów ich wyeliminowania
– doradztwo w zakresie rozwiązania trudnej sytuacji z pracownikiem
– doradztwo w zakresie rozwoju pracowników itp.

Koszt:
Dzień audytu (8 godzin z przerwą obiadową) – 990 zł netto
Dwa dni audytu – koszt 1890 zł netto
Plus koszt dojazdu i noclegu.

Co do tego ile ma potrwać audyt w danej kwiaciarni, zależy od liczby pracowników, z którymi ma się odbyć rozmowa i zakresu doradztwa, którego oczekują właściciele. Jeśli pracowników będzie 3 – wszystkie działania możemy zmieścić w jednym dniu, chyba, że właściciel potrzebuje szerszego wsparcia doradczego.
Jeśli pracowników jest 12 to nie uda się raczej zrealizować wszystkiego w jeden dzień, chyba że właściciel będzie chciał, żeby porozmawiać tylko z wybranymi osobami.

***

Dzięki przeprowadzonemu audytowi w mojej firmie pracownicy z magazynu zostali lepiej zorganizowani, uwierzyli w siebie i zgrali się w pracy. Kierownik dzięki coachingowi realizowanemu w ramach audytu skupia się bardziej na kierowaniu pracownikami. Wprowadzane są także zmiany w polityce motywacyjnej pracowników.
Coaching z przedstawicielem handlowym i dostrzeżenie jego mocnych stron wpłynęły na to, że jest on bardzo zmotywowany.
Pracownica działu marketingu wyłoniona przy Twoim wsparciu doradczym pracuje bardzo szybko, jest zaangażowana. Wprowadziliśmy także sugerowane zmiany w jednym z oddziałów. Zmiany te skutkują poprawą wizerunku i dopasowaniem oferty do oczekiwań klientów. Teraz zabieramy się za wdrażanie sugerowanych zmian w dziale sprzedaży detalicznej.
Miałem już trenerów, po których szkoleniach ludzie byli niezadowoleni, uważali że to strata czasu, a ja zastanawiałem się czy kolejne mają sens, obawialiśmy się czy nie będzie następnej porażki. A tu zdziwienie. Przez ten audyt ludzie uwierzyli, że ktoś, kogo proszę o pomoc z zewnątrz nie jest po to, by znaleźć „haka” i zwolnić pracowników, tylko po to, by pomóc rozwinąć ich i firmę… Dziękuję bardzo!
Bogdan Kozłowski, Prezes Armatura Kozłowski

***

Genialna, charyzmatyczna, zaraża optymizmem i energią, po prostu urodziła się po to, by otwierać ludziom oczy i ich “uleczać” – Kamila Piechowiak, handlowiec firmy Vivo

Audyt prowadzi AGNIESZKA KUBICKA – BŁOŃSKA:

Absolwentka WSNHiD, na kierunku politologia, spec. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Podyplomowego Studium Psychologia w Zarządzaniu UAM w Poznaniu.

Jest Certyfikowanym Trenerem Biznesu. Prowadzeniem szkoleń zajmuje się od 11 lat. Zaczynała szkoląc liderów i dyrektorów firmy Oriflame Oddział Kalisz. Od 2009 roku współpracuje m.in. z Europejską Grupą Doradczą. Dziś ma na swoim koncie kilka tysięcy godzin szkoleniowych.

Jest także Certyfikowanym Coachem Noble Manhattan i Praktykiem Coachem IIC. Od trzech lat zajmuje się prowadzeniem coachingów. Prowadzi coachingi dla osób prywatnych oraz pracowników i właścicieli firm. Kilkaset godzin przeprowadzonych dotąd coachingów skutkuje zadowoleniem Klientów z osiągniętych rezultatów.

Od kilku lat zajmuje się także doradztwem. Doradza w mikro, małych i średnich firmach w zakresie zarządzania zespołem. Specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów personalnych i wdrażaniu systemów rozwoju pracowników, dzięki którym zwiększana jest efektywność zespołów i skuteczność w realizacji celów firmy. Z niektórymi firmami współpracuje od kilku lat jako zewnętrzny konsultant do spraw personalnych. Doradza również w kwestii rekrutacji pracowników.

Bazując na doświadczeniu zdobytym w czteroletniej pracy redaktora portalu oraz PR Menedżera firmy szkoleniowej, doradza również w zakresie budowania wizerunku osobistego oraz firmy, wystąpień publicznych, rozwoju itp.

Pisze także teksty biznesowe i psychologiczne do mediów branżowych m.in. Benefit, Personel i Zarządzanie i in.

Od 2013 roku jest koordynatorem Projektu „Pomoc na czasie”. Ideą projektu jest organizowanie pomocy udzielanej przez wolontariuszy ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym z Kalisza.

W 2013 roku wydała swoją pierwszą psychologiczną powieść „wbrew nadziei”.

Od 2015 roku prowadzi szkolenie Florystyczny Team dedykowane przedsiębiorcom florystycznym.

Proponuję Ci audyt personalny Twojej Firmy!

Zadzwoń, napisz i zapytaj.