Ochrona danych osobowych – RODO


Pakiet dla kwiaciarni i pracowni florystycznych

Potrzebujesz pomocy we wdrożeniu przepisów dotyczących Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO w Twojej firmie?

Etap 1


Podstawowe informacje o RODO w kwiaciarni przedstawione na przykładzie konkretnych sytuacji. Dokument w formacie PDF do pobrania i zapoznania się z informacjami w nim zawartymi przed rozpoczęciem audytu.

Pobierz Przewodnik RODO za darmo!

Etap 2


Audyt obecnej sytuacji w organizacji w zakresie zbierania, przechowywania, usuwania, opracowywania i udostępniania danych osobowych. Analiza przeprowadzona przez zebranie informacji w ankiecie i podczas rozmowy telefonicznej.

Wypełnij ankietę

Etap 3


Wdrożenie RODO w firmie, kluczowe obszary:

  • Analiza ryzyka.
  • Dostosowanie środków technicznych i IT.
  • Dostosowanie środków organizacyjnych.
  • Usuwanie danych.
  • Wdrożenie zasady przejrzystości.
  • Stworzenie dokumentacji ochrony danych osobowych.
Skorzystaj z konsultacji telefonicznej

Etap 4


Raport po wykonaniu audytu.

Tomasz Bystrzykowski


Audyt prowadzi Tomasz Bystrzykowski: ekspert bezpieczeństwa IT, wieloletni pracownik Departamentu Bezpieczeństwa Operacyjnego IT BZWBK S.A., manager zespołu kontroli, analiz i monitoringu bezpieczeństwa IT. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu i zarządzaniu systemami bezpieczeństwa, prowadzeniu skomplikowanych, dużych projektów informatycznych głównie związanych z wdrożeniami\integracją systemów bezpieczeństwa IT, procesów obiegu informacji oraz działań w sytuacjach awaryjnych.

Posiada solidną teoretyczna i praktyczna wiedzę w badaniu bezpieczeństwa systemów operacyjnych, baz danych, urządzeń sieciowych oraz środowiska końcowego użytkownika oraz we wdrażaniu najlepszych praktyk bezpieczeństwa, regulacji, standardów, procedur związanych z bezpieczeństwem IT i ochroną informacji.

Nie czekaj na problemy, zamów audyt

Audyt w Twojej firmie jest zależny od jej wielkości, ilości oddziałów, zakresu. Koszty ustalamy każdorazowo ze zleceniodawcą.

Kontakt z nami