Sposób na kwitnący biznes?

Andrzej DąbrowskiWF Dodaj komentarz

sposob_na_kwitnacy_biznes

DOŚWIADCZENIE

Z danych GUS-u za 2008 rok wynika, że aż 72 proc. polskich firm bankrutuje w ciągu pierwszych pięciu lat od rozpoczęcia działalności. Każdego roku 150 tys. firm funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej ogłasza upadłość, na skutek czego 1,5 mln osób traci pracę.

Przyczyną upadków firm najczęściej jest brak wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu firmy – uważa Michał Wiśniewski, dyrektor działu doradztwa we franczyzie PROFIT system. Odpowiedzią na brak doświadczenia w biznesie jest franczyza, czyli działalność pod logo znanej marki. O ile w 2004 roku w Polsce działało 251 systemów franczyzowych i agencyjnych, to w 2008 roku było ich już 480. Ten prawie dwukrotny wzrost świadczy o rosnącej popularności franchisingu. Raport o rynku franczyzy w Polsce autorstwa doradców PROFIT system pokazuje, że tylko 15 proc. franczyzobiorców zamyka swoje firmy w pierwszym pięcioleciu ich funkcjonowania.

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY W RAMACH FRANCZYZY SĄ OBOPÓLNE

ZALETY FRANCHISINGU DLA FRANCZYZODAWCY

1. NIŻSZE KOSZTY, ZNANA MARKA, MNIEJSZE RYZYKO, WIĘKSZA WIARYGODNOŚĆ
Dysponując stosunkowo niewielkim kapitałem przystępując do sieci możesz skorzystać z know-how firmy, czyli gotowego przepisu na prowadzenie biznesu, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych i wszelkich zastrzeżonych procesów i formuł należących do organizatora sieci oraz z renomy związanej z jego marką, przy równoczesnym pozostawaniu niezależnym przedsiębiorcą. Zyskujesz dostęp do recept gospodarczych, które w innym przypadku musiałbyś sam wypracować.

Bezpośrednią korzyścią z przystąpienia do sieci franczyzowej jest obniżenie ryzyka związanego z uruchomieniem działalności gospodarczej. To z kolei zwiększa wiarygodność biorcy licencji w rozmowach biznesowych i negocjacjach z kontrahentami (w tym także instytucjami finansowymi). Badania i doświadczenia zachodnich rynków dowodzą, że liczba upadłości przedsiębiorstw działających w ramach systemów franczyzowych jest znacznie niższa niż tych, działających samodzielnie.

2. POMOC DLA NIEDOŚWIADCZONYCH, SPRAWDZONY POMYSŁ, WSPARCIE ZE STRONY FRANCZYZODAWCY
Wstępując do sieci nie musisz posiadać doświadczenia w dziedzinie, w której będziesz prowadził działalność, ponieważ otrzymasz od franczyzodawcy pełne przygotowanie i stałą pomoc w tym zakresie. Brak specjalistycznej wiedzy i doświadczenia jest więc zastępowany przez szkolenia w zakresie: prowadzenia biznesu, florystyki, technik sprzedaży, księgowości, kontroli biznesowych, promocji marketingowych i merchandisingu.

Otrzymujesz również wszechstronną pomoc organizatora sieci w zakresie organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa, znalezienia satysfakcjonującej lokalizacji, pomocy dla biorcy przy uruchamianiu punktu, wsparcia przy ustalaniu właściwego poziomu i rodzaju zatowarowania, zakupu wyposażenia, zarządzania personelem, itp. Do rąk biorcy licencji trafia również podręcznik operacyjny, w którym zostanie szczegółowo wytłumaczone, jak prowadzić daną firmę. Ponadto franczyzodawca zwykle gromadzi maksymalną ilość informacji rynkowych i doświadczeń, którymi dzieli się ze swoimi partnerami. Normą jest, że wstępujący do sieci otrzymuje także prawo wyłącznej sprzedaży czy wyłącznego wykonywania usług na danym obszarze. Dzięki takiej pomocy utworzenie i prowadzenie firmy w ramach sieci sklepów wymaga mniejszych nakładów kapitałowych, niż gdyby miała ona rozpocząć działalność samodzielnie.

3. KORZYŚCI Z DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH FRANCZYZODAWCY ORGANIZOWANYCH NA SKALĘ REGIONALNA I OGÓLNOKRAJOWĄ
Biorca jako pojedynczy przedsiębiorca nigdy nie mógłby sobie pozwolić na kupno dużej kampanii reklamowej w mediach regionalnych lub ogólnopolskich. Nie miałoby to też sensu ekonomicznego przy małej skali działania. Wejście do sieci franczyzowej o wielu jednostkach, daje możliwość pojedynczemu biorcy na skorzystanie z efektu dużej kampanii reklamowej organizowanej przez dawcę licencji dla całej sieci. To samo dotyczy działalności badawczej i rozwojowej podejmowanej przez zrzeszenie, z której efektów korzystają wszyscy jego członkowie sieci.

4. LEPSZE WARUNKI UMÓW Z KONTRAHENTAMI I DOSTAWCAMI, SPRAWNA LOGISTYKA
Dawca licencji negocjując warunki umów z dostawcami dla całej sieci. Jest w stanie osiągnąć dużo korzystniejsze warunki zakupu niż mógłby wynegocjować nawet najsprawniejszy negocjator, ale prowadzący tylko jedna kwiaciarnię. W przypadku kwiaciarni oprócz ceny bardzo ważna jest też jakość roślin oraz sprawna logistyka zapewniającą częste dostawy roślin dostarczanych w optymalnych warunkach od producenta do kwiaciarni.

ZALETY FRANCZYZY DLA FRANCZYZODAWCY

1. ROZBUDOWA KANAŁÓW DYSTRYBUCYJNYCH, WZMOCNIENIE POZYCJI NA RYNKU
Przede wszystkim franczyza umożliwia franczyzodawcy rozbudowę jego kanałów dystrybucyjnych, a co za tym idzie wzmocnienie jego pozycji na danym rynku. Oznacza to również zwiększenie skali wykorzystania nazwy i oznaczeń handlowych franczyzodawcy oraz możliwość uwzględnienia w jego planach rozwojowych większej sprzedaży towarów czy usług. W przypadku kwiaciarni osobiste zarządzanie przedsiębiorstwem jest na tyle ważne, że rozwój sieci poza rynkiem lokalnym o oddziały własne jest wręcz niemożliwa. Jedyną szansą na rozwój i zwiększenie korzystnego efektu skali jest rozwój w oparciu o partnerskie kwiaciarnie franczyzowe.

2. DODATKOWE ŹRÓDŁO DOCHODÓW
Bardzo istotna jest możliwość uzyskania przez franczyzodawcę dodatkowego źródła dochodów w postaci wynagrodzenia, którego zapłata stanowi jeden z podstawowych obowiązków franczyzobiorcy. Chodzi tu nie tylko o opłatę wstępną związaną z zawarciem umowy, która uiszczana jest równocześnie z zawarciem umowy, ale także o bieżące wynagrodzenie będące zapłatą za różnorodne świadczenia realizowane przez franczyzodawcę na rzecz franczyzobiorcy w trakcie obowiązywania umowy.

3. WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE PARTNERÓW FRANCZYZOWYCH
Ponieważ franczyzobiorcy są właścicielami swych przedsiębiorstw, w które inwestują własne pieniądze, są oni bardziej zaangażowani w ich prowadzenie, niż miałoby to miejsce w przypadku pracowników najemnych.

4. NIŻSZE KOSZTY MARKETINGOWE
Obniżeniu ulegają wydatki franczyzodawcy na działania promocyjno-reklamowe, gdyż uczestnicy systemu franczyzowego są zwykle zobowiązani do dokonywania wpłat na wspólny fundusz promocyjno-reklamowy.

5. KORZYSTNIEJSZA STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Duże znaczenie ma korzystna pozycja franczyzodawcy z punktu widzenia rozkładu kompetencji i odpowiedzialności wobec osób trzecich, gdyż to franczyzobiorca, działający przecież jako samodzielny przedsiębiorca, ponosi pełną odpowiedzialność za efekty swych działań. Powoduje to, że jego klienci nie mogą w zasadzie zgłaszać swych roszczeń bezpośrednio do franczyzodawcy, chociaż w ich świadomości system franczyzowy często funkcjonuje jako jednolita struktura. Franczyza oznacza również dla franczyzodawcy wyeliminowanie problemów związanych z zatrudnianiem i zarządzaniem personelem, gdyż to franczyzobiorcy we własnym zakresie rozwiązują kwestie pracownicze. Franczyzodawca wspomaga jednak franczyzobiorcę w sprawach kadrowych.

KŁUJĄCY BIZNES

Nie znając specyfiki branży florystycznej, można ulec wrażeniu, że prowadzenie kwiaciarni to kwitnący, pachnący biznes, wręcz usłany różami. Róże mają jednak kolce, które potrafią boleśnie pokłuć niedoświadczonego przedsiębiorcę. Otwarcie kwiaciarni wiąże się z podobnymi jak przy każdej innej działalności handlowej problemami: znalezieniem odpowiedniego lokalu, zaadaptowaniem go lub wyremontowaniem, zatowarowaniem. Wszystko zależy od możliwości finansowych przedsiębiorcy, inne bowiem koszty trzeba ponieść, zakładając kwiaciarnię w pawilonie handlowym na lokalnym targowisku (koszty otwarcia mogą zamknąć się w kwocie 10 tyś. zł) i w galerii handlowej (około 100 tyś. zł). Jednak późniejsze bolączki właścicieli kwiaciarni w obu lokalizacjach będą już podobne. O sukcesie kwiaciarni może zadecydować bardzo dobra znajomość roślin i ich potrzeb. To ułatwia gospodarowanie nimi, ustala priorytety sprzedażowe, a więc pozwala uniknąć bardzo dużych strat.

SUKCES

Franczyza to sposób na biznes, który również wiąże się z ryzykiem, tyle że z mniejszym niż działalność pod własnym nazwiskiem. Zdarza się, że franczyzobiorcy wybiorą niewłaściwy koncept biznesowy, a franczyzodawcy nie zabezpieczą w odpowiedni sposób swojej marki. Jednak współpraca pozwala franczyzobiorcy korzystając z doświadczenia franczyzodawcy znacznie szybciej osiągnąć optymalny poziom przychodów i dochodów niż w pojedynkę, ucząc się na własnych błędach. A błędów i trudności na drodze rozwoju kwiaciarnie napotyka się bardzo wiele.

Przy rozpoczynaniu działalności podstawowym problemem jest dobre oszacowanie kwoty inwestycji. Nie mam na myśli tylko remontu lokalu, umeblowania, zatowarowania ale przede wszystkim przygotowania się do sezonowości w branży, a co za tym idzie okresów o mniejszym popycie na kwiaty. Wtedy to zgromadzony kapitał pozwoli nam dotrwać do tak zwanych „żniw”.

Kwiaciarnia to bardzo specyficzny rodzaj działalność. Sukces osiągnie ten kto potrafi opanować pewną zależność: bogaty asortyment – wielu zadowolonych Klientów. Łatwo powiedzieć – trudniej wykonać. Zaczyna się pętla: na początek nie zapewnimy urozmaiconego asortymentu roślin, bo nie mamy wielu Klientów. Niewielka liczba Klientów przechodzi koło kwiaciarni, a jeszcze mniej do niej wchodzi. Jak już Klient wejdzie to widząc mały asortyment, nie zostanie niczym zaskoczony i więcej do nas nie wstąpi po bukiet.

Kolejnym problemem jest znalezienie dostawców, którzy zapewnią nam regularne, częste, zapewniając optymalne warunki dostawy roślin do naszej kwiaciarni. Podstawowa zasada szanującej się kwiaciarni to zapewnienie bogatego asortymentu roślin w najwyższej jakości. Klienci gdy zdobędziemy ich zaufanie docenią to swoja wiernością, jeżeli natomiast ich oczekiwania zawiedziemy – przez długi czas będą omijali naszą kwiaciarnię z daleka.

Jeżeli nasza firma się już rozwinie, zdobędzie wielu klientów, to na pewno nie jesteśmy w stanie sami prowadzić kwiaciarni. Potrzebujemy zatrudnić pracowników i tu zaczynają się kolejne problemy: jak przekazać im swoja pasje, wiedzę, jak utrzymać jakości usług, uniwersalność, niezawodność – to kolejne wyzwanie dla prowadzącego kwiaciarnię. Kontrola i ocena pracowników – jeżeli nie mamy doświadczenia jest bardzo uciążliwa i kosztowna, a jeżeli jej nie ma to jeszcze gorzej.

To tylko kilka podstawowych problemów kolejnych etapach rozwoju kwiaciarni, można by napisać o nich książkę. Większość z nich jest już rozpoznana, rozwiązana i opisana. Każdy kto zostaje partnerem systemu franczyzowego BUKIECIARZ otrzyma dostęp do podręcznika operacyjnego, który dokładnie opisuje zasady postępowania przy adaptacji, organizowaniu i prowadzeniu franczyzowej kwiaciarni, to jest:
• Szczegółowy opis zasad funkcjonowania systemu franczyzowego BUKIECIARZ.
• Opis, zakres i harmonogram dostępnych programów szkoleniowych: wstępnych związanych z adaptacją do systemu, okresowych, związanych z bieżącymi aspektami funkcjonowania kwiaciarni oraz dostępu on-line do materiałów szkoleniowych.
• Relacje we współpracy Franczyzobiorcy z Franczyzodawcą.
• Kompleksowa charakterystyka franczyzowej kwiaciarni BUKIECIARZ.
• Zarządzanie strukturą oferty asortymentowej.
• Zasady działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.
• Zasady i filozofia skutecznej obsługi Klienta.
• Zasady organizacji pracy franczyzowej kwiaciarni BUKIECIARZ.
• Kompendium wiedzy z zakresu HR i zarządzania personelem.
• Standardy sanitarne utrzymania kwiaciarni.
• Reagowanie w możliwych do wystąpienia sytuacjach kryzysowych.

Z racji konieczności stałej aktualizacji podręcznika operacyjnego o nowe aspekty zmieniających się warunków funkcjonowania kwiaciarni, jest on dystrybuowany wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem dostępu przez Franczyzobiorcę do wewnętrznej platformy informatycznej. W ten sposób wszystkie składniki przydatnych podczas prowadzenia działalności informacji zorganizowane są w jednym miejscu, a dostęp do nich nie wymaga żmudnych i czasochłonnych poszukiwań.

Oddajemy w Państwa ręce sprawdzony i atrakcyjny biznesowo koncept, którego prowadzenie na zasadach współpracy franczyzowej może stanowić kontynuację rozwoju już istniejącej lub otwarcia nowej kwiaciarni. Kierujemy się maksymą, że o sile i znaczeniu sieci decyduje stan jej najsłabszego ogniwa, żadna z placówek działających w sieci nie jest pozostawiona samej sobie.

Wiedza o operacyjnym funkcjonowaniu kwiaciarni, daje silne podstawy do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej w lokalnym otoczeniu, prowadzi do istotnych zmian w sposobie funkcjonowania kwiaciarni, pozwala czerpać z ogromnych zasobów i wiedzy, zmierzając do unowocześnienia wszystkich aspektów funkcjonowania kwiaciarni, a co za tym idzie zwiększenie efektywności i wydajności ekonomicznej.

Znaczącym wsparciem rozwoju kwiaciarni w ramach sieci franczyzowej BUKIECIARZ, a szczególnie na starcie współpracy, jest szybkie i skuteczne pozyskanie wiedzy, która razem z podjętymi działaniami adaptacyjnymi kwiaciarni ma przynieść wymierne korzyści ekonomiczne dla Franczyzobiorcy. Temu celowi służy transfer know-how, realizowany przez Franczyzodawcę poprzez etapowe przekazanie podręcznika operacyjnego, jak i odbycie przez Franczyzobiorcę i jego personel kwiaciarni szeregu szkoleń wstępnych, do których należą:
• Zasady organizacji i funkcjonowania systemu franczyzowego BUKIECIARZ.
• Filozofia marki BUKIECIARZ.
• Merchandising i visual merchandising w kwiaciarniach BUKIECIARZ.
• ABC zarządzania kwiaciarnią BUKIECIARZ.
• Skuteczny florysta – profesjonalna obsługa Klienta w kwiaciarniach BUKIECIARZ.

Na koniec chciałbym podkreślić partnerski charakter sieci franczyzowej BUKIECIARZ którego zadaniem jest wspieranie bieżącej działalności kwiaciarni, doradztwo w rozwiązywaniu występujących problemów, pośredniczenie w załatwianiu zgłoszonych przez Franczyzobiorcę w trakcie współpracy wniosków i opinii. Dzięki temu system franczyzowy zapewnia komunikację dwustronną, co pomaga w codziennej pracy, oszczędzając czas. Ważne jest wspólne, stałe wzmacnianie pozycji marki i kreowanie wysokiej rozpoznawalności, a także dobrej opinii marki BUKIECIARZ.

Każdy kto myśli o rozwoju lub otwarciu swojej kwiaciarni musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie czy działać samodzielnie, czy skorzystać z doświadczenia organizatora systemu franczyzowego? Aby w efekcie końcowym był to pachnący a nie kłujący biznes.

Andrzej Dąbrowski

Artykuł napisany dla FORUMKWIATOWE.PL, opublikowany 2011-01-17,

W przypadku wykorzystania tekstów oraz fotografii uprzejmie proszę o podanie źródła – GRUPA FLORYSTYCZNA FLORAND oraz o przesłanie informacji oraz linku do strony na adres a.dabrowski@florand.com.pl

O Autorze

Andrzej Dąbrowski

Facebook Twitter

Andrzej Dąbrowski – magister ekonomii. Urodził się, mieszka i pracuje w Bolesławcu. Wżenił się w biznes florystyczny w 1994 roku i w związku tym pozostał do dzisiaj. W międzyczasie ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Działalność w branży kwiatowej zaczynał od prowadzenia kwiaciarni , rozwijając firmę do sieci kilku kwiaciarni (Bukieciarz, Amazonia, Kwieciarnia). W między czasie rozwinął sprzedaż hurtową i import pod marką Kwiatostan. Kolejnym etapem rozwoju w branży było stworzenie ośrodka szkoleniowego Akademia Florysty i pracowni florystycznej Party Flowers. Wszystkie stworzone marki to obecnie gotowe koncepty franczyzowe, które mają za zadanie ułatwić rozwój lub rozpoczęcie biznesu w branży florystycznej. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem florystycznym. Obecnie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z branży kwiatowej w oparciu o szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zdobytą podczas dwudziestopięcioletniej działalności w biznesie florystycznym. Swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się pisząc artykuły o biznesie florystycznym publikowane na forumkwiatowe.pl, w czasopiśmie NDiO - Flora i Florysta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.