Odpowiedź na interpelację w sprawie rynku hurtowego i trudnej sytuacji kwiaciarzy i florystów w Polsce

Andrzej DąbrowskiWF Dodaj komentarz

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 7023 w sprawie rynku hurtowego i trudnej sytuacji kwiaciarzy i florystów w Polsce.

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację nr SPS-023-7023/12 posłów RP pana Marka Krząkały i pana Ryszarda Zawadzkiego w sprawie rynku hurtowego i trudnej sytuacji kwiaciarzy i florystów w Polsce, przedstawiam stanowisko ministra gospodarki.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa sprawa konsultowana była z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pytanie 1. Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec możliwości zamknięcia rynku hurtowego w Polsce dla odbiorców indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz możliwe skutki takiego działania?

Odnosząc się do pytania dotyczącego możliwości zamknięcia rynku hurtowego w Polsce dla odbiorców indywidualnych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, należy podkreślić, że łączenie sprzedaży hurtowej i detalicznej jest zjawiskiem powszechnie występującym w polskiej gospodarce. Wprowadzenie uregulowań prawnych w tym przypadku może zakłócić rozwój konkurencji na rynku i przyczynić się do powstania zjawisk niepożądanych. Utrudnianie dostępu do rynku szkodzi interesowi publicznemu, a także prywatnemu, rozumianemu jako indywidualny interes uczestników obrotu – przedsiębiorców i konsumentów. Proponowane ograniczenie dostępu klientów indywidualnych do rynku hurtowego zostałoby negatywnie odebrane przez społeczeństwo ze względu na uprzywilejowanie niewielkiej grupy detalistów kosztem hurtowników, producentów i konsumentów. Zamknięcie rynku hurtowego, ograniczając konkurencję, spowoduje zmniejszenie kanałów dystrybucji, co może niekorzystnie wpłynąć na wielkość sprzedaży.

Należy podkreślić, że dokonywanie zakupu kwiatów czy roślin ozdobnych przez klientów indywidualnych w hurtowniach lub na giełdach nie jest zjawiskiem powszechnym. Z przyczyn organizacyjnych (bramki wjazdowe, opłaty) i lokalizacji rynków hurtowych (najczęściej poza aglomeracjami miejskimi) oraz ze względu na to, że kwiaty sprzedawane są z reguły w opakowaniach zbiorczych (kilka, kilkadziesiąt sztuk) liczba osób indywidualnych dokonujących zakupów na własne potrzeby jest marginalna.

Z powyższych powodów proponowane wprowadzenie ustawowych ograniczeń w handlu hurtowym kwiatami nie jest uzasadnione. Dostęp do rynku powinien być swobodny, co ma szczególne znaczenie dla zapewnienia zrównoważonych stosunków gospodarczych i społecznych. Zgodnie z art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko ze względu na ważny interes publiczny. W omawianym przypadku powyższa przesłanka nie zachodzi.

Pytanie 2. Czy z perspektywy praktyki polskich hurtowni i producentów stosowane są identyczne ceny zarówno dla odbiorców indywidualnych, kupujących w większych ilościach, jak i sprzedawców prowadzących działalność gospodarczą, w tym wieloletnich kontrahentów?

 

Z perspektywy producentów kwiatów lub roślin ozdobnych nie jest istotne, czy produkt jest sprzedawany klientom detalicznym (indywidualnym), czy hurtowym, o ile ceny, jakie producenci uzyskują za swoje produkty, są dla nich satysfakcjonujące. Jednocześnie należy zauważyć, że nie ma przepisów, które nakazywałyby stosowanie jednakowych cen dla każdego odbiorcy, gdyż zarówno producent, jak i każdy inny sprzedający ma prawo uzależnić poziom cen od wielkości kontraktu (zamówienia), jak również może odmówić sprzedaży, jeśli poziom cen oczekiwany przez kupującego nie jest dla niego zadowalający. Z drugiej strony należałoby podkreślić, że zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej klienci detaliczni również mają prawo dokonywać wyboru cen zakupu towaru w zależności od swoich możliwości finansowych. Ceny za produkty ustalane są indywidualnie przez producentów lub handlowców, natomiast rynki hurtowe zbierają informacje na temat cen oferowanych na ich terenie produktów, w tym kwiatów, i publikują je m.in. na swoich stronach internetowych. Należy zauważyć, iż decyzja zakupu kwiatów na rynkach hurtowych i w hurtowniach m.in. przez klientów indywidualnych nie zawsze oznacza niższą cenę zakupu ze względu na dodatkowe koszty (dojazd, bilet wstępu). Często podyktowana jest ona gwarancją świeżości oferowanych kwiatów.

Pytanie 3. Jaka jest skala sprzedaży detalicznej w hurtowniach?

Z informacji uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ramach prowadzonych badań statystycznych zbierane są dane o kanałach dystrybucji towarów na podstawie struktury uzyskiwanych przychodów według typów klientów. Informacje te mogą być wykorzystane do oszacowania skali sprzedaży detalicznej w hurtowniach. W ramach badania jednostek o liczbie pracujących 10 i więcej osób zajmujących się sprzedażą hurtową kwiatów i roślin (klasa 4622 wg PKD 2007) uzyskano następujące wyniki za lata 2007-2010 w zakresie struktury uzyskanych przychodów ze sprzedaży według poszczególnych typów klientów:

O Autorze

Andrzej Dąbrowski

Facebook Twitter

Andrzej Dąbrowski – magister ekonomii. Urodził się, mieszka i pracuje w Bolesławcu. Wżenił się w biznes florystyczny w 1994 roku i w związku tym pozostał do dzisiaj. W międzyczasie ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Działalność w branży kwiatowej zaczynał od prowadzenia kwiaciarni , rozwijając firmę do sieci kilku kwiaciarni (Bukieciarz, Amazonia, Kwieciarnia). W między czasie rozwinął sprzedaż hurtową i import pod marką Kwiatostan. Kolejnym etapem rozwoju w branży było stworzenie ośrodka szkoleniowego Akademia Florysty i pracowni florystycznej Party Flowers. Wszystkie stworzone marki to obecnie gotowe koncepty franczyzowe, które mają za zadanie ułatwić rozwój lub rozpoczęcie biznesu w branży florystycznej. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem florystycznym. Obecnie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z branży kwiatowej w oparciu o szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zdobytą podczas dwudziestopięcioletniej działalności w biznesie florystycznym. Swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się pisząc artykuły o biznesie florystycznym publikowane na forumkwiatowe.pl, w czasopiśmie NDiO - Flora i Florysta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.