Oznaczenie towarów w kwiaciarni

Andrzej DąbrowskiWF Dodaj komentarz

Przychody kwiaciarni oparte są na sprzedaży detalicznej co sprawia, iż klienci objęci są szczególną ochroną i przysługują im konkretne uprawnienia. Prowadząc przedsiębiorstwo florystyczne musisz pamiętać o obowiązujących w Polsce szczegółowych regulacjach prawnych określających sposób dokonywania oznaczeń towarów oferowanych na rynku detalicznym. Naruszenia przepisów dotyczących oznakowania towarów, w szczególności oznakowania ceną, może narazić ich na negatywne konsekwencje. Niestety szereg przedsiębiorców przypomina sobie o normach prawnych dopiero podczas kontroli inspektora PIH i szuka informacji na ten temat czytając protokół pokontrolny.

Uwidacznianie cen

Jedną z podstawowych informacji, jakich przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić konsumentowi, stanowi cena towaru lub usługi, aktualna w momencie oferowania sprzedaży. Powinna być ona podana konsumentowi jako cena brutto, to znaczy zawierać wszystkie podatki, opłaty, narzuty. Towary należy oznaczyć cenami w sposób bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach lub na ich pojedynczych opakowaniach, metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznaczenia.

W kwiaciarni istnieje również możliwość oznaczania cen na wywieszkach (etykieta lub tabliczka z widoczną ceną i nazwą towaru, niezłączone trwale z towarem), podając ceny jednostkowe towarów, w sposób zapewniający niebudzącą wątpliwości informację o ich wysokości. Wywieszki umieszcza się w miejscu widocznym dla klienta, bezpośrednio przy towarach lub w bliskości towarów, których dotyczą. Informację należy uwidocznić tak, aby nie można było pomylić ceny określonego towaru z ceną innego, a w szczególności podobnego towaru.

Napisy na wywieszkach powinny być czytelne, tak aby nie budziły wątpliwości konsumentów. Informacja na wywieszkach oprócz cen powinna zawierać nazwy handlowe towarów oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny. Na przykład eksponując przygotowany wcześniej bukiet powinniśmy przymocować do niego przywieszkę z informacją: bukiet – 1 szt., 50 zł.

W przypadku wystawienia większej ilości określonego towaru (np. róże w wazonie), cena uznana będzie za prawidłowo uwidocznioną, jeżeli odpowiednie oznakowanie umieszczone zostanie choćby na jednej sztuce towaru. Podana w ten sposób cena jest ceną jednostkową. Cena jednostkowa oznacza cenę końcową, włącznie z podatkiem VAT i wszystkimi pozostałymi podatkami i dotyczy: ceny za 1 sztukę dla towarów sprzedawanych na sztuki, 1 litr lub 1 metr sześcienny dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości, 1 kilogram dla towarów sprzedawanych według masy (możliwe jest tu również podawanie cen jednostkowych według ilości za 100 gramów) i 1 metr lub 1 metr kwadratowy dla towarów sprzedawanych według długości lub powierzchni.

Przy towarach wystawionych w miejscu ekspozycji handlowej, takim jak: okno (witryna), gablota i innym podobnym miejscu wystawowym, wewnątrz lub na zewnątrz przestrzeni związanej z miejscem sprzedaży, również powinny być uwidocznione ceny.

Ceny towarów przeznaczonych do sprzedaży, lecz umieszczonych w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla kupujących, a w szczególności na zapleczu, uwidacznia się w zestawieniach cen, zwanych “cennikami”. Cenniki wywiesza się, wykłada lub w inny sposób udostępnia w miejscu sprzedaży towarów tak, aby były one czytelne dla kupujących.

Oznaczenie cen w przypadku akcji rabatowych

W przypadku, gdy zdecydujemy się na przeprowadzenie w kwiaciarni promocji lub wyprzedaży, bardzo ważnym jest także przestrzeganie regulacji dotyczących oznakowania towarów cenami podczas takich akcji. Niestety wielu florystów lekceważy obowiązujące w tym zakresie szczegółowe normy prawne, których nie przestrzegania może narazić ich na przykre konsekwencje.

Należy pamiętać o tym aby w trakcie akcji rabatowych podawać na wywieszkach przy towarach oferowanych do sprzedaży promocyjnej obok przekreślonej dotychczasowej ceny – cenę promocyjną, uwzględniającą rabat.

W przypadku sprzedaży towarów po przecenie na wywieszkach umieszczonych przy towarach przecenionych obok przekreślonej dotychczasowej ceny i wyrazu, np. “przecena” a także przyczynę lub przyczyny dokonanej obniżki ceny.

 

Informacje, które muszą znaleźć się na produkcie bądź etykiecie

Oprócz ceny konsument powinien wraz z towarem otrzymać jeszcze kilka podstawowych informacji. Są to przede wszystkim:

  • nazwa,
  • określenie producenta lub importera,
  • znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy,
  • informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje takie powinny być czytelne i zrozumiałe, a także umieszczone na towarze (np. opakowanie) lub trwale połączone z tym towarem (np. etykieta, metka itp.). Co do oznaczenia nazwy towaru nie obowiązują szczególne wymogi. Istotne jest, aby nazwa ta nie wprowadzała

POZOSTAŁA TREŚĆ
DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU
O Autorze

Andrzej Dąbrowski

Facebook Twitter

Andrzej Dąbrowski – magister ekonomii. Urodził się, mieszka i pracuje w Bolesławcu. Wżenił się w biznes florystyczny w 1994 roku i w związku tym pozostał do dzisiaj. W międzyczasie ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Działalność w branży kwiatowej zaczynał od prowadzenia kwiaciarni , rozwijając firmę do sieci kilku kwiaciarni (Bukieciarz, Amazonia, Kwieciarnia). W między czasie rozwinął sprzedaż hurtową i import pod marką Kwiatostan. Kolejnym etapem rozwoju w branży było stworzenie ośrodka szkoleniowego Akademia Florysty i pracowni florystycznej Party Flowers. Wszystkie stworzone marki to obecnie gotowe koncepty franczyzowe, które mają za zadanie ułatwić rozwój lub rozpoczęcie biznesu w branży florystycznej. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem florystycznym. Obecnie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z branży kwiatowej w oparciu o szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zdobytą podczas dwudziestopięcioletniej działalności w biznesie florystycznym. Swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się pisząc artykuły o biznesie florystycznym publikowane na forumkwiatowe.pl, w czasopiśmie NDiO - Flora i Florysta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.