Dwie strony Polskiego Ładu

Andrzej DąbrowskiWF Dodaj komentarz

Polski Ład to bez wątpienia zmiany dla przedsiębiorców. Z jednej strony te oczekiwane, jak podniesienie kwoty wolnej od podatku. Z drugiej strony komplikujące i tak niełatwą już wcześniej działalność gospodarczą. Wprowadza szereg nowych obowiązków i kosztów, które przerzucane są na przedsiębiorców. Na potrzeby tego artykułu wybrałem tylko podstawowe informacje na temat zmian ważnych dla przedsiębiorców florystycznych. Jak zawsze po szczegóły odsyłam do źródła – USTAWA z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Wyższa kwota wolna od podatku i zwiększony drugi próg

W roku 2022 zostanie podniesiona kwota wolna od podatku z 8 tys. do 30 tys. zł i próg podatkowy, od którego zwiększa się obciążenie podatkowe do 32% z 85 tys. do 120 tys. zł. Teraz z każdej złotówki od 30 tys. do 120 tys. zł podatek będzie wynosił 17 groszy, a od kwoty 120 tys. zł – 32 grosze.

Limity transakcji gotówkowych

Zmieniają się limity obrotu gotówkowego. Od 1 stycznia transakcje z innymi przedsiębiorcami będzie można rozliczać się gotówkowo tylko do wartości 8 tys. zł. Transakcje gotówkowe z osobami fizycznymi nie mogą być wyższe niż 20 tys. zł. Rozliczenia powyżej tych limitów będą możliwe tylko za pomocą rachunku bankowego, np.: terminala płatniczego; umożliwienia dokonania przelewu bankowego; umożliwienia dokonania przelewu na telefon.

Jeżeli przedsiębiorca rozliczy gotówkowo transakcje przewyższające wskazane w ustawie limity to nie będzie mógł zaksięgować tak opłaconych wydatków w koszty podatkowe. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 tys. zł.

Sankcję za płatność powyżej limitu w inny sposób niż bezgotówkowy ponosi sprzedawca. Będzie ona polegać na rozpoznaniu podwójnego przychodu; ureguluje to art. 14 ust. 2 pkt 22 ustawy o PIT. Oznacza to więc, że sama kwota będzie dla przedsiębiorcy stanowiła po pierwsze – zgodnie z zasadami ogólnymi przychód ze sprzedaży, a po drugie – dodatkowy przychód „sankcyjny” na podstawie dodanych przepisów.

Nowy obowiązek dotyczący przyjmowania płatności

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić konsumentowi możliwość dokonania zapłaty w każdym miejscu prowadzenia działalności, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług, za pomocą instrumentu płatniczego np. karty, karty zbliżeniowej, usługi BLIK. Przepis ten dotyczy przedsiębiorców, którzy mają obowiązek stosować kasy fiskalne.

Łączność terminali płatniczych z kasami online

Polski Ład wprowadza zmiany również w odniesieniu do terminali płatniczych oraz ich łączności z kasami online. W związku z tym przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas online, ma zapewnić współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących.

Warto zatem sprawdzić dokładnie czy ta integracja jest zapewniona, aby nie być zaskoczonym sankcją. Obowiązek ten wchodzi w życie od 1 lipca 2022 r. Niedopełnienie obowiązku połączenia kasy online z terminalem będzie zagrożone karą pieniężną w wysokości 5000 zł. Należy pamiętać, że nowa powinność nie dotyczy sprzedawców, którzy nadal korzystają ze starych kas fiskalnych, czyli sprzedawców przechowujących kopie paragonów w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

Zamierzeniem połączenia terminali i kas jest przesyłanie informacji do Centralnego Repozytorium Kas. Pozwoli to fiskusowi na łatwe określenie, jaka wartość sprzedaży w to transakcje gotówkowe, a jaka bezgotówkowe. Firmy, których paragony w większości lub w całości opłacane są przez terminal płatniczy mogą spodziewać się szybkiej kontroli. Będzie to sygnał, że część sprzedaży może być nieewidencjonowana na kasie fiskalnej.

Rewolucja w ubezpieczeniu zdrowotnym

Jedną z największych rewolucji Polskiego Ładu jest zmiana sposobu obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustawodawca uzasadnia, iż sprawiedliwie społecznie będzie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości uzależnionej od przychodu/dochodu a nie w jednej stałej zryczałtowanej kwocie jak to miało miejsce dotychczas.

Do tej pory faktyczne obciążenie finansowe składką na ubezpieczenie zdrowotne wynosiło 53,03 zł (381,81 zł do wpłaty – 328,78 zł do odliczenia od podatku). Od 1 stycznia 2022 r. ten stan rzeczy ulega zmianie, stąd w wielu przypadkach oznacza to, wyższe wpłaty podatku.

Od 2022 roku przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów. Teraz zapłacona składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu od podatku dochodowego.

Nowe kluczowe terminy

Nowością jest, iż składki na ubezpieczenie zdrowotne będą rozliczane w ciągu roku w cyklu miesięcznym – składka będzie płatna za miesiąc kalendarzowy. Pojawi się też nowy termin wpłaty. Składki ZUS będą regulowane:

  • do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
  • do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni – dla pozostałych płatników składek.

Jednak, po zakończonym roku konieczne będzie dokonanie swoistego rodzaju rozliczenia rocznego w ZUS. Ma ono a celu zweryfikować, czy w ujęciu rocznym przedsiębiorca nadpłacił składki i otrzyma ich zwrot (tylko na wniosek) czy ma obowiązek wykonać dopłatę.

Wspieranie legalnego zatrudnienia

Aktualnie system podatkowy nie sprzyja pracownikom, którzy nie godzą się na pracę „na czarno”. W przypadku wykrycia tego procederu przez urząd skarbowy czy Państwową Inspekcję Pracy, to pracownik musi zapłacić niezapłacony od swojej pensji podatek wraz z odsetkami. Odpowiada też karnie za niezadeklarowanie podatku. Teraz sytuacja się odwróci. Prawo będzie chronić pracownika, a nie pracodawcę, który określa jego warunki zatrudnienia.

W związku z tym, jeśli zatrudniony na czarno pracownik zgłosi to odpowiednim organom, nie będzie odpowiadał karnie i nie będzie musiał płacić podatku od dochodu otrzymanego pod stołem. Nieodprowadzony PIT będzie musiał uregulować wraz z odsetkami za zwłokę – pracodawca. Zapłaci on również dodatkową sankcję w postaci podatku od minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc, w którym zatrudniał pracownika na czarno. Dopłacony podatek i sankcja nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu pracodawcy.

Jak Nowy Ład wpłynie na sytuację Twojej florystycznej firmy? To okaże się w przyszłości. Bez wątpienia należy dokładnie zapoznać się z nowymi przepisami i stosować je w praktyce. Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności przedsiębiorców, dlatego warto poświęcić czas na odświeżenie informacji, choć wiem, że zawsze brakuje na to czasu.

O Autorze

Andrzej Dąbrowski

Facebook Twitter

Andrzej Dąbrowski – magister ekonomii. Urodził się, mieszka i pracuje w Bolesławcu. Wżenił się w biznes florystyczny w 1994 roku i w związku tym pozostał do dzisiaj. W międzyczasie ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Działalność w branży kwiatowej zaczynał od prowadzenia kwiaciarni , rozwijając firmę do sieci kilku kwiaciarni (Bukieciarz, Amazonia, Kwieciarnia). W między czasie rozwinął sprzedaż hurtową i import pod marką Kwiatostan. Kolejnym etapem rozwoju w branży było stworzenie ośrodka szkoleniowego Akademia Florysty i pracowni florystycznej Party Flowers. Wszystkie stworzone marki to obecnie gotowe koncepty franczyzowe, które mają za zadanie ułatwić rozwój lub rozpoczęcie biznesu w branży florystycznej. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem florystycznym. Obecnie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z branży kwiatowej w oparciu o szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zdobytą podczas dwudziestopięcioletniej działalności w biznesie florystycznym. Swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się pisząc artykuły o biznesie florystycznym publikowane na forumkwiatowe.pl, w czasopiśmie NDiO - Flora i Florysta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.