Podstawy przedsiębiorczości florystycznej

Andrzej DąbrowskiWF Dodaj komentarz

Szkoły florystyczne bywają różne, jednak należy pamiętać o tym, że podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej jest taka sama. Dokument opisuje zawód florysty i co powinien umieć uczeń po zakończeniu edukacji. W dokumencie zawarte są wytyczne dotyczące realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych i zalecenia co do wymogów organizacji pomieszczeń dydaktycznych.

W podstawie programowej zaznaczono, że kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać nie tylko podczas realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, ale również w trakcie kształcenia zawodowego.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie florysta zatwierdzona była w roku 2007. Od tego czasu szkoły florystyczne mają konkretne wytyczne. Uczniowie mogą na podstawie tego dokumentu sprawdzić jaki zakres tematyczny trzeba będzie przyswoić, ale też mogą poznać wytyczne dotyczące warunków, jakie powinien stworzyć organizator szkoły florystycznej. Poniżej treść dokumentu.

Czy w szkołach florystycznych prowadzone są przedmioty przedsiębiorczości? W jaki sposób? Czy przygotowują do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej? Czy w szkołach uczą z myślą o wykorzystaniu wiedzy w praktyce, czy zgodnie z zasadą 3xZ = „Zakuć, Zdać, Zapomnieć”?

Wybrane fragmenty z dokumentu PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA

Całość PODSTAW PROGRAMOWYCH udostępniliśmy w artykule Edukacja florystyczna – podstawa programowa.

I. OPIS ZAWODU

1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”.

 1. rozpoznawać historyczne i współczesne style dekoracji roślinnych;
 2. rozpoznawać rodzaje i gatunki roślin ozdobnych;
 3. określać właściwości biologiczne oraz wymagania środowiskowe roślin ozdobnych;
 4. określać dekoracyjną wartość roślin;
 5. określać czynniki wpływające na trwałość roślin;
 6. stosować metody przedłużania trwałości roślin;
 7. stosować metody i techniki utrwalania roślin;
 8. określać jakość i zastosowanie materiału roślinnego;
 9. dobierać oraz przygotowywać materiał roślinny, dekoracyjny i środki pomocnicze do wykonania określonych kompozycji;
 10. sporządzać i odczytywać szkice, rysunki odręczne i techniczne oraz projekty dekoracji roślinnych;
 11. projektować i wykonywać kompozycje roślinne;
 12. wykonywać dekoracje wnętrz, balkonów i tarasów;
 13. prowadzić sprzedaż roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych;
 14. realizować zamówienia na usługi florystyczne;
 15. zapewniać jakość wyrobów florystycznych oraz kulturę obsługi klientów;
 16. pozyskiwać oraz wykorzystywać informacje dotyczące aktualnych trendów w sztuce układania kwiatów;
 17. organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 18. posługiwać się językiem obcym na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 19. stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych;
 20. przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 21. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 22. przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 23. stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
 24. korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 25. współpracować z zespołem pracowników;
 26. prowadzić działalność gospodarczą.

2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych;
 2. aranżacji wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni z zastosowaniem materiału roślinnego;
 3. prowadzenia sprzedaży roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych;
 4. wykonywania usług florystycznych.

3. Zawód florysta jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

 1. dekoracji wnętrz;
 2. florystyki ślubnej;
 3. florystyki żałobnej.

II. BLOKI PROGRAMOWE

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu zawodu, zawierają następujące bloki programowe:

 1. podstawy florystyki;
 2. kompozycje florystyczne;
 3. podstawy działalności zawodowej.

BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

 1. wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 2. rozróżniać organizacyjno – prawne formy przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
 3. sporządzać dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. sporządzać budżet i planować rozwój przedsiębiorstwa;
 5. opracowywać plan marketingowy przedsiębiorstwa;
 6. korzystać z Kodeksu pracy;
 7. stosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej;
 8. podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;
 9. sporządzać dokumenty związane z zatrudnieniem;
 10. komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
 11. prowadzić negocjacje;
 12. podejmować decyzje dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
 13. przestrzegać zasad etyki;
 14. wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 15. organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 16. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 17. korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, dokumentacji technicznej, norm, katalogów oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

2. Treści kształcenia

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

 1. gospodarka rynkowa;
 2. formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
 3. dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 4. struktura budżetu przedsiębiorstwa;
 5. plan rozwoju przedsiębiorstwa;
 6. strategie marketingowe;
 7. wybrane przepisy prawa pracy;
 8. przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej;
 9. metody poszukiwania pracy;
 10. dokumenty związane z zatrudnieniem;
 11. zasady i metody komunikowania się;
 12. elementy socjologii i psychologii pracy;
 13. etyka;
 14. bezpieczeństwo i higiena pracy;
 15. ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;
 16. zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy;
 17. elementy ergonomii;
 18. zasady udzielania pierwszej pomocy;
 19. źródła informacji zawodowej i oprogramowanie w języku obcym;
 20. formy doskonalenia zawodowego.
O Autorze

Andrzej Dąbrowski

Facebook Twitter

Andrzej Dąbrowski – magister ekonomii. Urodził się, mieszka i pracuje w Bolesławcu. Wżenił się w biznes florystyczny w 1994 roku i w związku tym pozostał do dzisiaj. W międzyczasie ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Działalność w branży kwiatowej zaczynał od prowadzenia kwiaciarni , rozwijając firmę do sieci kilku kwiaciarni (Bukieciarz, Amazonia, Kwieciarnia). W między czasie rozwinął sprzedaż hurtową i import pod marką Kwiatostan. Kolejnym etapem rozwoju w branży było stworzenie ośrodka szkoleniowego Akademia Florysty i pracowni florystycznej Party Flowers. Wszystkie stworzone marki to obecnie gotowe koncepty franczyzowe, które mają za zadanie ułatwić rozwój lub rozpoczęcie biznesu w branży florystycznej. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem florystycznym. Obecnie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z branży kwiatowej w oparciu o szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zdobytą podczas dwudziestopięcioletniej działalności w biznesie florystycznym. Swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się pisząc artykuły o biznesie florystycznym publikowane na forumkwiatowe.pl, w czasopiśmie NDiO - Flora i Florysta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.