Ocena Ryzyka Zawodowego

210.00 

Ten dokument powinni państwo posiadać jak najszybciej. Trzeba przygotować ocenę, do czasu najbliższej kontroli inspektora PIP. Służymy pomocą w przygotowaniu takiej oceny stanowisk pracy spotykanych w branży florystycznej! Koszt nie jest wysoki w porównaniu z sankcjami jakie grożą za brak oceny ryzyka zawodowego stanowiska pracy!

Stanowiska:
Florysta
Bukieciarz
Sprzedawca – florysta
Sprzedawca – bukieciarz

Kategoria: