Kwiatostan

Charakterystyka

Kwiatostan – kupuj kwiaty od najlepszych ogrodników, sprzedawaj do najlepszych kwiaciarni.

Nie masz pomysłu na dochodowy biznes? Sięgnij po sprawdzony i skuteczny pomysł na prowadzenie nowoczesnej hurtowni kwiatów w systemie franczyzowym Kwiatostan! Skorzystaj z doświadczenia specjalistów, a szybko się dowiesz, co dobry sprzedawca kwiatów wiedzieć powinien.

Wszystko zaczęło się od pasji do kwiatów i tradycji rodzinnych. Firma Florand powstała w roku 1996, zajmuje się przede wszystkim sprzedażą hurtową roślin i kwiatów. Hurtownia kwiatów Kwiatostan to obecnie jedna placówka własna dostarczająca regularnie kwiaty do ponad 100 kwiaciarni w regionie.

Hurtownia kwiatów Kwiatostan to coś więcej, niż miejsce sprzedaży kwiatów. Mamy ambicje oferować naszym Klientom innowacyjne produkty i usługi florystyczne, które w pełni zaspokoją ich potrzeby.

Filozofia kontaktów handlowych XXI wieku przekracza sferę wymiernych korzyści materialnych i aspiruje do sfery zapewniania Klientom satysfakcji, oraz podwyższania komfortu ich życia. Naszym priorytetem jest zapewnienie kompleksowego i sprawnego serwisu florystom.

Wymagania

Kryteria przyjęcia do systemu franczyzowego Kwiatostan:

 • akceptacja celów i zasad działania systemu Kwiatostan zapisanych w umowie franczyzowej i w podręczniku operacyjnym systemu;
 • dysponowanie odpowiednią lokalizacją (w pierwszej fazie budowy sieci franczyzowej brane pod uwagę są hurtownie już działające, w kolejnych miesiącach, po zakończeniu pilotażu Franczyzodawca rozpocznie rekrutację Franczyzobiorców dla hurtowni nowopowstałych):
  – powierzchnia lokalu optymalnie od. 50 m² wzwyż w zależności od wariantu lokalizacyjnego i formatu działalności,
  – tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu (zawarta umowa najmu) na okres min. 5 lat;
 • środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z opłatą wstępną oraz kosztami remontów i adaptacji wyposażenia hurtowni do standardów systemu Kwiatostan;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (jako osoba fizyczna lub w formie spółki osobowej albo kapitałowej), względnie gotowość do jej założenia;
 • gotowość do osobistego zaangażowania się w prowadzenie hurtowni, chęć podnoszenia jakości obsługi Klientów oraz umiejętność bacznej obserwacji zapotrzebowania na zmiany służące uatrakcyjnianiu oferty hurtowni;
 • doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej;
 • doświadczenie w branży florystycznej (mile widziane);
 • zdolności menadżerskie.

Korzyści

Dzięki umowie franczyzowej Franczyzobiorca uzyska wieloletnie (5 lat z możliwością dalszego przedłużenia) prawo do działania na rynku pod marką Kwiatostan, zapewniając sobie w ten sposób następujące korzyści z przystąpienia do sieci:

 • funkcjonowanie pod marką Kwiatostan, dobrze kojarzoną przez Klientów, wspomaganą szeregiem działań reklamowych, marketingowych i relacji z mediami;
 • przekazanie w pełni sprawdzonej koncepcji wizualnej hurtowni, zapewniającej komfort i wygodę Klientów, rozpoznawalność marki w rosnącym otoczeniu konkurencyjnym, a co za tym idzie odpowiedni poziom obrotów;
 • stały transfer know–how operacyjnego, związany z realizacją indywidualnie opracowanych dla każdej hurtowni planów sprzedaży, gwarantujących osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu marży;
 • korzystanie z siły zakupowej GRUPY FLORYSTYCZNEJ FLORAND, atrakcyjne warunki handlowe, cenowe, promocyjne, dostęp do promocji regionalnych, jak i lokalnych;
 • uczestnictwo w centralnie zorganizowanych akcjach promocyjnych i reklamowych, na taką skalę, na którą samodzielnie działający przedsiębiorca prowadzący hurtownię nie mógłby sobie pozwolić;
 • dostęp do szkoleń, wiedzy i kompetencji na bieżąco pogłębiających wiedzę zawodową, jak i obszary doskonalące umiejętności biznesowe – obsługa Klienta, zarządzanie asortymentem;
 • racjonalizacja metod finansowania bieżącej działalności hurtowni, jak i jej działalności inwestycyjnej poprzez dostęp do zróżnicowanych narzędzi finansowych, ograniczających koszty i ryzyko prowadzonej działalności w postaci atrakcyjnego kredytu kupieckiego;
 • redukcja kosztów, wynikająca zarówno z zastosowania się do instrukcji zawartych Podręczniku Operacyjnym Systemu Kwiatostan jak i ze względu na niższe dla uczestników systemu koszty usług związanych z bieżącą działalnością hurtowni;
 • otrzymanie gwarantowanej wyłączności terytorialnej (na ustalonym terenie nie powstanie inna hurtownia sieci Kwiatostan);
 • stabilność działania – na podstawie zapisów umowy franczyzowej, zawieranej na okres 5 lat z możliwością dalszego przedłużenia.

Opłaty

Opłata wstępna

Wstępna opłata franczyzowa w zamian za przystąpienia hurtowni Franczyzobiorcy do systemu Kwiatostan wynosi 35 tys. złotych netto (z tego 10 000 zł to opłata licencyjna a 25 000 zł to ryczałtowa opłata za wdrożenie systemu, pakiet brandingowy, szkolenia oraz bezpośrednia pomoc w pierwszych tygodniach działalności hurtowni). Jest to jednorazowa opłata, uiszczana przez Franczyzobiorcę po podpisaniu umowy franczyzowej. Opłata wstępna może zostać rozłożona na raty. W zamian za opłatę wstępną Franczyzobiorca otrzymuje:

 • Możliwość korzystania ze sprawdzonego know-how dotyczącego prowadzenia hurtowni Kwiatostan.
 • Pakiet brandingowy – obejmujący kompleksową zmianę wizualizacji hurtowni oraz niektórych elementów jej planogramu, dopasowujący jej wygląd do pozostałych placówek sieci: nośniki reklamy zewnętrznej, oklein witryn oraz aranżacji miejsc ekspozycji i informacji w hurtowni.
 • Instalację lub rekonfigurację sprzętu i oprogramowania hurtowni umożliwiającą jej przyłączenie do systemu informatycznego Kwiatostan, aby w pełni korzystać ze wszystkich składników wiedzy operacyjnej zarządzania hurtownią.
 • Pakiet działań promocyjno – marketingowych obejmujących wsparcie w postaci materiałów informacyjnych i ich dystrybucji w pierwszych tygodniach funkcjonowania franczyzowej hurtowni, po jej adaptacji do standardów Kwiatostan.
 • Pakiet szkoleń wstępnych – obejmujący wszystkie zagadnienia związane z adaptacją hurtowni w ramach sieci Kwiatostan oraz optymalną organizacją jej funkcjonowania.
 • Bezpośrednie wsparcie ze strony doświadczonego personelu Franczyzodawcy w pierwszych tygodniach wdrożenia systemu franczyzowego Kwiatostan w hurtowni Franczyzobiorcy.

Opłaty bieżące

Opłaty bieżące są jedyną formą kosztów miesięcznych w modelu finansowym Franczyzobiorcy, których wysokość wynosi:
o Opłata administracyjna – w wysokości 1% miesięcznie od osiągniętej przez hurtownię w danym miesiącu wartości sprzedaży netto.
o Fundusz marketingowy – w wysokości 1% miesięcznie od osiągniętej przez hurtownię w danym miesiącu wartości sprzedaży netto.

ROZLICZENIE OPŁAT LICENCYJNYCH W OKRESIE PILOTAŻU PROJEKTU BUDOWY SIECI FRANCZYZOWEJ KWIATOSTAN
Dla pierwszych trzech Franczyzobiorców, którzy przystąpią do systemu franczyzowego Kwiatostan opłata licencyjna wynosi 5000 zł netto. Natomiast opłata zryczałtowana za wdrożenie systemu w kwocie 25 000 zł netto zostaje zniesiona. W zamian Franczyzobiorca pokryje niezbędne (wcześniej ustalone) koszty dostosowujące hurtownię do wymogów wizualnych i technicznych sieci.

Pozostałe nakłady inwestycyjne

Przystąpienie hurtowni dotychczas funkcjonującej do systemu Kwiatostan łączy się z koniecznością jej adaptacji do standardów obowiązujących w sieci, niosąc za sobą (poza opłatą wstępną) koszty, które określane są indywidualnie w zależności od potrzeb danej hurtowni, jak i możliwości finansowych Franczyzobiorcy. Koszty te obejmują:

 • prace remontowe i adaptacyjne lokalu, w którym znajduje się hurtownia (ustalane indywidualnie),
 • zakup dodatkowego wyposażenia hurtowni w celu dopasowania jej infrastruktury do standardów obowiązujących w sieci Kwiatostan (ustalane indywidualnie).

Ostateczna wysokość nakładów inwestycyjnych koniecznych do poniesienia przez Franczyzobiorcę jest wynikiem stanu posiadania dotychczasowej infrastruktury, jak i możliwości jej zaadoptowania do standardów systemu Kwiatostan. Nakłady te są ponoszone przez Franczyzobiorcę w ustalonym przez obie strony, dogodnym terminie dostosowawczym, wyznaczonym możliwościami finansowymi Franczyzobiorcy, jak i pilnością przeprowadzenia zmian.

Model finansowy franczyzowej hurtowni Kwiatostan

Ze względu na znaczną różnorodność hurtowni kwiatów i otoczenia, w którym działają nie jest możliwe podanie uniwersalnych danych ekonomicznych, takich jak przychody, koszty operacyjne, zysk i okres zwrotu z inwestycji do momentu, gdy dla wytypowanej lokalizacji nie powstanie indywidualnie przygotowany model finansowy zawierający przede wszystkim:

 • początkowe nakłady inwestycyjne,
 • średnią miesięczną wartość obrotu,
 • wartość marży,
 • średnią miesięczną wartość zapasów,
 • koszty działalności operacyjnej w rozbiciu na poszczególne rodzaje,
 • rachunek wyników,
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • zysk przed opodatkowaniem,
 • zobowiązania podatkowe,
 • zysk po opodatkowaniu.

Przygotowany indywidualnie model finansowy Franczyzobiorca będzie mógł porównać w stosunku do obecnie osiąganych wyników, aby na tej podstawie wymiernie ocenić jakość i atrakcyjność przygotowanej oferty franczyzowej systemu Kwiatostan.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.