Nazwy na paragonach fiskalnych w kwiaciarni

Andrzej DąbrowskiPremium, Przedsiębiorczość dla uczniów Dodaj komentarz

Z początkiem kwietnia 2013 r. obowiązują znowelizowane przepisy określające wymaganą treść paragonów fiskalnych. Rozporządzenie to m.in. doprecyzowało, jakie dane powinny znajdować się na paragonach fiskalnych. Wskazało ono, że nazwa towaru na takim dowodzie winna być określona jednoznacznie, co spowodowało spore zamieszanie w branży kwiatowej przy próbie zdefiniowania, co kryje się pod tym pojęciem. Jednak na podstawie przepisów przejściowych do 30 września 2013 r. możemy stosować dotychczasowe zasady ewidencjonowania, w tym również oznaczanie produktów na paragonie według starych zasad.

Aby dokładnie zgłębić temat należało by zapoznać się z treścią ustawy, rozporządzenia, uzupełnić informacje o tekst odpowiedzi Ministerstwa Finansów a na koniec skomentować to jako praktyk z branży florystycznej. Ja skupię się na wyselekcjonowaniu aktualnych zapisów pod kątem działalności kwiaciarni. Poniżej przedstawiam tekst interpretacji z moimi przypisami [w nawiasach], uwagami dotyczącymi stosowania przepisów w branży kwiatowej. Proszę pamiętać o tym, że jest to moja indywidualna interpretacja przepisów wynikająca z mojej aktualnej wiedzy i doświadczenia w branży kwiatowej. Tak jak to określiło Ministerstwo Finansów, każdy przedsiębiorca sam decyduje jak przepisy rozporządzenia zinterpretuje i zastosuje w praktyce.

Co nowego czeka nas w związku z zapowiadanymi zmianami, jak powinna wyglądać ewidencja sprzedaży po 30 września? Postanowiłem opisać zagadnienie nie stosując zapisu żadnego numeru artykułu czy tez paragrafu, aby w możliwie jasny sposób przedstawić założenia rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 roku. Osobom zainteresowanych tekstem źródłowym rozporządzenia oraz odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 9 sierpnia 2013 r. wyjaśniającym wątpliwości interpretacyjne w omawianym zakresie polecam dokumenty w oryginale zamieszczony w załącznikach do artykułu.

Nazwy na paragonach z kas fiskalnych 2013 bez rewolucji?

Przedsiębiorcy, którzy na kasach fiskalnych stosowali jedynie nazwy grup/kategorii towarów i usług, urządzenia te będą musieli na nowo zaprogramować. Niemniej mimo pierwotnych zapędów fiskusa, nazwa taka nie będzie musiała być ustalana indywidualnie dla każdego towaru, który ma inną cenę.

1. Co powinien zawierać paragon fiskalny?

Jak wynika z rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, paragon fiskalny zawiera co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika
 • numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP)
 • numer kolejny wydruku
 • datę oraz godzinę i minutę sprzedaży
 • oznaczenie „PARAGON FISKALNY”
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację
 • cenę jednostkową towaru lub usługi
 • ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku
 • wartość rabatów lub narzutów, o ile występują
 • wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku
 • łączną kwotę podatku
 • łączną kwotę sprzedaży brutto
 • oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto
 • kolejny numer paragonu fiskalnego
 • numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy
 • logo fiskalne i numer unikatowy kasy

[W aktualnych przepisach istnieje nowy wymóg zamieszczenia na życzenie klienta numeru NIP nabywcy na paragonie. Taki wymóg istnieje w stosunku do nowo instalowanych kas, wszystkie kasy fiskalne będące w użytku i nie mającej takiej funkcji nie podlegają potrzebie wymiany do momentu zużycia. Zapis ten w zadawalający sposób wyjaśnia i uspokaja przedsiębiorców, którzy w swoich kwiaciarniach używają starych, prostych kas rejestrujących. Nie ma potrzeby kupowania i instalowania nowego urządzenia.]

Przykładowa lista asortymentu

Chcesz przykładową listę asortymentu stosowaną w naszych kwiaciarniach? Jest do pobrania końcu tego artykułu

Pobierz

2. Kto określa sposób podziału asortymentu, nazwy towarów i usług? Kto decyduje o przyporządkowaniu stawki podatku VAT? Czy możliwe jest stosowanie skrótów?

Nazwy, uwzględniające „jednoznaczne” identyfikowanie oferowanych towarów i usług (oraz sposób przyporządkowania stawki podatku do nazwy towarów i usług), określa sam podatnik uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i usług. Sposób dokonywania jednoznacznej identyfikacji towaru lub usługi jest w dużej mierze uzależniony od specyfiki prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. przy czym należy pamiętać, że przepisy nie wykluczają stosowania skrótów.

[Nazwy jednoznacznie identyfikujące towar/usługę określa przedsiębiorca, ważne aby można było przyporządkować na podstawie zapisu odpowiednią stawkę podatku VAT. Tak więc zapis „bukiet” jest niewystarczający, powinien być rozszerzony do „bukiet z kwiatów ciętych” dla stawki 8% lub „bukiet z kwiatów sztucznych” dla stawki 23%. Można np. zastosować taki zapis „bukiet kw.cięte” używając skrótów.]

3. Jak szczegółowo powinien określać paragon sprzedawany towar czy też usługę?

Paragon fiskalny powinien zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Dodatkowo, paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy. Paragon fiskalny spełnia określone funkcje (kontrolną, ochronną, informacyjną – co jest szczególnie istotne z punktu widzenia nabywcy będącego konsumentem), których realizacja jest możliwa jedynie wtedy, gdy zawiera on wprowadzone dane w sposób prawidłowy.

[Paragon fiskalny musi zawierać nazwę, może (ale nie musi) także zawierać opis towaru lub usługi. Czy warto skorzystać z zamieszczenia opisu, który jest rozwinięciem nazwy, zależy od tego jaką politykę magazynową stosujemy w firmie. Jeżeli metkujemy każdy towar z osobna i przy sprzedaży korzystamy z czytnika kodów kreskowych, to takie rozwinięcie warto stosować, aby lepiej kontrolować przepływ towaru i stany magazynowe, np. „ramka na zdjęcie biała”. Aby spełnić wymagania ustawy wystarczy zapis „ramka” lub w przypadku używania kasy z ograniczoną liczbą pozycji wystarczy zapis „art. dekoracyjny”, który spełnia funkcje kontrolną, ochronną i informacyjną.]

4. Jaka zasadą należy się kierować oznaczając na paragonie nazwy towarów i usług?

Podatnik powinien użyć oznaczenia nazw towarów i usług do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy towaru i usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku i aby użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem i usługą, przy czym wprowadzony w przepisie wymóg „jednoznaczności” wyłącza możliwość stosowania nazw grup towarów.

[W przypadku kwiaciarni oznacza to, że podatnik stosujący nazewnictwo spełniające wymóg „jednoznaczności”, zamiast posługiwać się takimi określeniami (właściwymi dla nazwy określonych grup towarów) jak kwiaty, kwiaty cięte, rośliny doniczkowe, zieleń cięta, powinien stosować nazwy jak np. chryzantema, goździk, gerbera, róża (w grupie kwiaty cięte); afelandra, anturium, begonia, chryzantema (w grupie rośliny doniczkowe); aspidistra, eukaliptus, filodendron, kordylina (w grupie zieleń cięta).]

5. Jakich nazw należy używać w ewidencji sprzedaży?

Podatnicy świadczący usługi (dokonujący szeregu czynności składających się na dostawę towaru) mogą przy określaniu nazwy usługi (towaru) wykorzystywać nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika). Tym samym, przykładowo w przypadku podatnika prowadzącego kwiaciarnię stosowane nazwy będą zależały od samej oferty tego podatnika (oferta może ograniczać się do sprzedaży bukietów lub pojedynczych kwiatów, a może również obejmować dekorację sal balowych, samochodów itp.). Przy określaniu nazwy towaru (usługi) można, jak wskazano wyżej, wykorzystywać nazewnictwo stosowane przy tworzeniu danego cennika.

[Mamy dużą dowolność w tworzeniu i używaniu nazw towarów i usług w naszej firmie, przedsiębiorca decyduje o podziale na grupy asortymentu, pamiętając o odpowiednim przyporządkowaniu stawek podatku VAT do odpowiednich grup.]

6. Czy dopuszczalne jest stosowanie w ewidencji pod jedną pozycją zwyczajowej nazwy produktu/usługi jakim jest np. bukiet ślubny, bez szczegółowej ewidencji poszczególnych elementów z jakich został utworzony?

POZOSTAŁA TREŚĆ
DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU

Materiały źródłowe:

• Rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.
• Odpowiedź Ministerstwa Finansów do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowych w związku z wątpliwościami z dnia 9 sierpnia 2013 r.

List artykułów do pobrania (dla zalogowanych):

POZOSTAŁA TREŚĆ
DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU
O Autorze

Andrzej Dąbrowski

Facebook Twitter

Andrzej Dąbrowski – magister ekonomii. Urodził się, mieszka i pracuje w Bolesławcu. Wżenił się w biznes florystyczny w 1994 roku i w związku tym pozostał do dzisiaj. W międzyczasie ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Działalność w branży kwiatowej zaczynał od prowadzenia kwiaciarni , rozwijając firmę do sieci kilku kwiaciarni (Bukieciarz, Amazonia, Kwieciarnia). W między czasie rozwinął sprzedaż hurtową i import pod marką Kwiatostan. Kolejnym etapem rozwoju w branży było stworzenie ośrodka szkoleniowego Akademia Florysty i pracowni florystycznej Party Flowers. Wszystkie stworzone marki to obecnie gotowe koncepty franczyzowe, które mają za zadanie ułatwić rozwój lub rozpoczęcie biznesu w branży florystycznej. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem florystycznym. Obecnie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z branży kwiatowej w oparciu o szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zdobytą podczas dwudziestopięcioletniej działalności w biznesie florystycznym. Swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się pisząc artykuły o biznesie florystycznym publikowane na forumkwiatowe.pl, w czasopiśmie NDiO - Flora i Florysta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.