Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Andrzej DąbrowskiWF Dodaj komentarz

Od początku roku obowiązuje opłata na Fundusz Ochrony Rolnictwa, który ma wypłacać rekompensaty i odszkodowania dla producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny.

Fundusz powstał na podstawie ustawy z dn. 1 lipca 2023 roku. Obowiązek dokonywania opłat na rzecz Funduszu Ochrony Rolnictwa (FOR) dotyczy podmiotów, które:

  • skupują, w tym w celu dalszej odsprzedaży
  • przechowują oraz
  • przetwarzają produkty rolne.

Innymi słowy, obowiązek dotyczy głównie podmiotów skupujących produkty rolne. Produkty objęte opłatą na FOR muszą zostać zakupione od producentów rolnych w rozumieniu Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Podmioty skupujące muszą same co kwartał naliczyć i dokonać wpłat na FOR, ale także złożyć deklarację kwartalną. Składa się ją do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu skupującego.

Deklarację trzeba złożyć do 26 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego one dotyczą a wpłaty z kolei trzeba uiścić do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Pierwszą deklarację trzeba więc złożyć do 26 kwietnia za I kwartał 2024 r. a terminem zapłaty jest w tym przypadku 30 kwietnia 2024.

W przypadku, gdy w danym kwartale wyliczona kwota należnej wpłaty wyniesie zero, podmiot nie jest zobowiązany do składania w KOWR deklaracji o wysokości naliczonych wpłat.

UWAGA!
Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz dotyczy podmiotów prowadzących skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo i nie może być przenoszony na producenta rolnego.

Opłata na FOR wynosi 0,125 proc. wartości netto (bez VAT) zakupionych produktów rolnych. Wartość produktów rolnych nabytych od producenta rolnego jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach VAT, a w praktyce w pliku JPK_VAT (JPK_V7M lub JPK_V7K).

Jeżeli wysokość kwoty należnej z tytułu naliczenia wpłat na Fundusz za dany kwartał nie przekracza dwudziestokrotności wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tę należność zalicza się na poczet wpłat na Fundusz za kolejny kwartał, w którym wysokość kwoty należnej przekroczyła dwudziestokrotność wysokości kosztów tego upomnienia.

Formularz deklaracji o wysokości naliczonych wpłat można złożyć:

  • bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy,
  • listownie,
  • za pośrednictwem ePUAP.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 uFOR, podmiot skupujący, który nie przekaże kwartalnej deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz w terminie określonym w art. 5 ust. 1 uFOR , tj. do 26. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, podlega karze pieniężnej w wysokości 60 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie wyższej niż 10 000 zł.

Kary pieniężne nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Od kwoty nałożonej kary pieniężnej nie nalicza się odsetek.

Dla przedsiębiorców florystycznych, znajomość i przestrzeganie nowych przepisów dotyczących deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na fundusz ochrony rolnictwa jest ważnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Pamiętaj o śledzeniu terminów, dokładnym obliczeniu wpłat oraz ewentualnej konsultacji z ekspertami w przypadku wątpliwości.

Aktualnych informacji szukajcie na stronie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

O Autorze

Andrzej Dąbrowski

Facebook Twitter

Andrzej Dąbrowski – magister ekonomii. Urodził się, mieszka i pracuje w Bolesławcu. Wżenił się w biznes florystyczny w 1994 roku i w związku tym pozostał do dzisiaj. W międzyczasie ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Działalność w branży kwiatowej zaczynał od prowadzenia kwiaciarni , rozwijając firmę do sieci kilku kwiaciarni (Bukieciarz, Amazonia, Kwieciarnia). W między czasie rozwinął sprzedaż hurtową i import pod marką Kwiatostan. Kolejnym etapem rozwoju w branży było stworzenie ośrodka szkoleniowego Akademia Florysty i pracowni florystycznej Party Flowers. Wszystkie stworzone marki to obecnie gotowe koncepty franczyzowe, które mają za zadanie ułatwić rozwój lub rozpoczęcie biznesu w branży florystycznej. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem florystycznym. Obecnie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z branży kwiatowej w oparciu o szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zdobytą podczas dwudziestopięcioletniej działalności w biznesie florystycznym. Swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się pisząc artykuły o biznesie florystycznym publikowane na forumkwiatowe.pl, w czasopiśmie NDiO - Flora i Florysta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.